Międzynarodowe spotkania z przedsiębiorczością

Projekt “Międzynarodowe spotkania z przedsiębiorczością” obejmuje organizację 4 działań związanych z uczeniem się oraz 3 międzynarodowych spotkań projektowych w ramach budowania silnego i trwałego partnerstwa strategicznego w dziedzinie osób młodych.
Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk związanych z działalnością kadry organizacji uczestniczących chorwackiego Stowarzyszenia ENAS, kosowskiego SOKRAT i Fundacji imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego. W trakcie działań związanych z uczeniem się w Polsce i Chorwacji udział wezmą wolontariusze i wraz z opiekunami z kadry organizacji uczestniczących natomiast udział w międzynarodowych spotkaniach projektowych przewidziany jest dla kadry zarządzającej organizacjami koordynatora i partnerów oraz liderów młodzieżowych.
Pierwsze działanie dotyczące uczenia się związane będzie z podnoszeniem kompetencje miękkich, rozwijaniu pojęcia przedsiębiorczości transnarodowej. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę, młodych ludzi, którzy z pewnością zainteresują uczestników projektu. Drugie spotkanie związane będzie z ekonomią społeczną, która bardzo interesuje zarówno młodzież polską jak i kosowską i chorwacką. Oba “polskie” spotkania odbędą się w bieszczadzkiej,
malowniczo położonej miejscowości Rajskie – komfortowym Ośrodku Caritas, który pozwoli w pełni
skupić się na poruszanych zagadnieniach. Trzecie i czwarte działanie będzie realizowane Slavonskim Brodzie – malowniczej chorwackiej miejscowości.
Trzecie spotkanie pomoże uczestnikom rozwinąć swoje kompetencje językowe z zakresu społeczeństwa obywatelskiego, ekonomii społecznej oraz tematyki projektowej. W trakcie tego działania doceniona zostanie wartość języka angielskiego we wspólnej komunikacji międzynarodowej. W trakcie czwartego spotkania młodzież będzie mieć możliwość zobaczyć chorwackie sposoby na przedsiębiorczość, prócz tego kontynuować poznawanie chorwackiej
kultury, nawiązywać cenne relacje i planować w tym kontekście swoje dalsze życie zawodowe.
Młodzież będzie mieć zajęcia z trenerami, coachami, psychologami mentorami i doradcami. Młodzież zostanie zaangażowana w tworzenie międzynarodowych biznesplanów mających na celu zaaranżowanie powstania międzynarodowej korporacji.
Celem działania jest zwiększenie świadomości przedsiębiorczej uczestników projektu, zwiększenie potencjału liderskiego uczestników. Uzbrojenie uczestników projektu w kompetencje potrzebne do stawiania pierwszych rozsądnych kroków w przedsiębiorczość. W trakcie tego działania będą realizowane również zagadnienia poruszone do tej pory przez uczestników projektu. Działanie to będzie również odpowiedzią na wypracowane przez nich potrzeby w trakcie trwania całego projektu. Dodatkowym narzędziem jakie powstanie w trakcie realizacji projektu będzie międzynarodowa strona internetowa projektu zawierająca materiały wypracowane przez młodzież w trakcie jego trwania.
Całość działań będzie okraszona kampanią informacyjną koordynatora i partnerów w środowiskach lokalnych i na poziomie centralnym. Kampania będzie skupiała się obalaniu stereotypów, dialogu międzykulturowym i dorobku wypracowywanym i wypracowanym w trakcie trwania projektu. W czasie pomiędzy działaniami młodzież organizować będzie happeningi i akcje informacyjne mające na celu zapoznać opinię publiczną z krajami partnerów.
W trakcie spotkań projektowych uczestniczyć będzie średnio nie więcej niż 3 przedstawicieli kadr zarządzających i liderów młodzieżowych organizacji partnerskich i koordynatora, natomiast w trakcie działań związanych z uczeniem się nie więcej niż po 5 uczestników plus opiekun z każdej ze stron.
Przewiduje się, że dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną poniższe rezultaty
1. Wzrost współpracy pomiędzy partnerami i zbudowane trwałego partnerstwa,
2. Zniwelowanie barier wynikających ze ogólnych stereotypów,
3. Zdobycie większej wiedzy z zakresu zagadnień ekonomii społecznej,
4. Zwiększenie świadomości z zakresu ochrony antyterrorystycznej,
5 .Realizacja warsztatów, zgodnie z wskazanymi przez młodzież obszarami problemowymi,.
6. Promocja postaw przedsiębiorczych,
7. Wymiana dobrych praktyk pomiędzy młodzieżą polską, kosowską i chorwacką
8. Organizacja wspólnych spotkań z przedsiębiorcami,
9. Integracja młodzieży polskiej, chorwackiej i kosowskiej – nawiązanie nowych przyjaźni,
10. Dialog międzynarodowy,
11. Wymiana kulturalna i kulturowa,
12. Krzewienie idei wolnorynkowych,
Planuje się by projekt oddziaływał na społeczności lokalne oraz docierał do poziomów centralnych
państwa partnerów jako promowanie dobrej pracy z młodzieżą oraz promowanie działań
wzmacniających pozycję młodzieży. Projekt na każdym poziomie społecznym ma za zadanie
przełamywać stereotypy budować postawę otwartości wśród młodzieży oraz szerszych kręgów.