Projekt „Improved Employability through circular economy education for Adults”

Mobilne usługi w Gminie Przeworsk
23 marca 2021
Projekt „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w mieście Przeworsk”
14 grudnia 2022

Projekt „Improved Employability through circular economy education for Adults”

realizowany w ramach Programu ERASMUS+

Nr Projektu:

2021-1-PL01-KA220-ADU-000026797

W okresie od 1 lutego 2022 roku  do 31 stycznia 2024 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „Improved Employability through circular economy education for Adults” współfinasowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+.

Celem głównym projektu jest promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju wśród bezrobotnych osób dorosłych, poprzez wspieranie większej więzi między Europejskim Zielonym Ładem a strategią UE na rzecz równości płci na lata 2020-2025.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu od 1 lutego 2022 roku  do 31 stycznia 2024 roku
Całkowity budżet projektu 181 298,00 EUR
Dofinasowanie 181 298,00 EUR
Wkład własny 0
Partnerzy – Caritas Archidiecezji Przemyskiej (Polska)
– MINE VAGANTI NGO (Włochy)
– Eco Logic (Macedonia Północna)
– Bosnian Representative Association For Valuable Opportunities (Bośnia i
Hercegowina)
Beneficjenci

W Projekcie przewidziany jest udział kilku kategorii Uczestników:

– 20 uczestników fazy lokalnej, którymi będą osoby dorosłe bezrobotne i/lub które
nie ukończyli studia w wieku 45+,
– po 60 uczestników w każdym z 5 wydarzeń upowszechniających,
– 22 uczestników mobilności międzynarodowej (kursu szkoleniowego)

Formy działań
projektowych
W ciągu 24 miesięcy trwania projektu zostaną zrealizowane:
– 3 międzynarodowe spotkania projektowe
– 3 rezultaty pracy intelektualnej
– lokalne warsztaty
– 1 kurs szkoleniowy
IDEA IMPROVED EMPLOYABILITY THROUGH CIRCULAR ECONOMY EDUCATION FOR ADULTS
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez edukację w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla dorosłych - IDEA