Projekt „Kultura w obiektywie”
2 kwietnia 2020
Mobilne usługi w Gminie Przeworsk
23 marca 2021

 

Projekt „Akademia Aktywnego Seniora”

realizowany w ramach Programu ERASMUS+

W okresie od 1 października 2020 roku do 31 sierpnia 2023 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „Akademia Aktywnego Seniora” współfinasowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+.

Celem głównym projektu jest edukacja i rozwijanie kompetencji osób starszych i osób pracujących z nimi. Podstawowymi założeniami projektu jest wymiana dobrych praktyk związanych z pracą z osobami starszymi oraz wymiana doświadczeń samych osób starszych, edukacja seniorów w zakresie podstawowych kompetencji cyfrowych, językowych i kulturowych.

 

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.10.2020-31.08.2023
Całkowity budżet projektu 203 101,00 EUR
Dofinasowanie 203 101,00 EUR
Wkład własny 0
Beneficjenci 30 osób, pracujących z seniorami z krajów partnerskich (Polski, Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Ukrainy) oraz

Seniorzy w ilości 32 osoby z Polski, Serbii, Chorwacji szczególnie ci, którzy w normalnych warunkach nie mogliby sobie pozwolić na wyjazdy zagraniczne

Formy wsparcia Jako wsparcie w ramach Projektu Uczestnikom będzie zaoferowano 10 działań:

1. Kultura i Tradycje Polski w kontekście osób starszych

2. Rozwijanie wielojęzyczności u osób starszych

3. Ekologia w Serbii na przykładzie Sremskiej Mitrovicy

4. Rijeka- zabytki i tradycje miasta portowego

5. Cyfrowy senior

6. Boost your lifeskills – zajęcia wzmacniające kompetencje osób starszych

7. Jak być Europejczykiem Seniorem?

8.O nawykach, skuteczności i jak można polepszyć przebieg starzenia

9.Sport w pracy z seniorami

10.Jak opiekować się seniorem i nie zwariować.