Projekt „Operacja ”Ekologiczna Aktywizacja”

Projekt „Operacja ”Ekologiczna Aktywizacja”

realizowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nr Projektu:

UKR/2022/U/0027

W okresie od 01 lipca do 12 września 2021 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich
– Cyryla i Metodego realizuje projekt „Operacja ”Ekologiczna Aktywizacja”
sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji
Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Cel główny Projektu – aktywizacja osób młodych w społecznościach lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.07.2022-12.09.2022
Całkowity budżet projektu 91 472,96 PLN
Dofinasowanie 91 472,96 PLN
Wkład własny 0
Beneficjenci Projekt adresowany do 40 uczestników – ludzi młodych z Polski i Ukrainy
(wolontariuszy zrzeszonych wokół organizacji partnerskich po stronach polskiej i ukraińskiej)
Formy wsparcia

W ramach Projektu będzie dużo działań na świeżym powietrzu (pogawędki ekologiczne, sprzątanie okolicznych terenów z segregacją śmieci, eko-warsztaty, sadzenie i oznakowanie 2 alei Polsko-Ukraińskiej Przyjaźni i ogródka ziołowego, spotkania z przedstawicielami Lasów Państwowych, inspekcji ekologicznej, etc. Zapoznanie młodzieży z zagadnieniami form ochrony przyrody na terenach których żyją będzie miało wpływ na właściwe kształtowanie ich postaw wobec środowiska naturalnego. Dzięki działaniom uczestnicy projektu będą mogli poznać jakie wartości przyrodnicze mają do zaoferowania tereny, z których pochodzą Partnerzy, oraz jak można je wykorzystać w promocji swoich regionów i krajów. Z działań projektowych zostanie wyprodukowany film, scenariusz do którego stworzy młodzież.