Fundacja Imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego  powstała z inicjatywy Małgorzaty Baj m.in po to, by

    • Popierać wszechstronny rozwój społeczeństwa polskiego a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej.

    • Propagowć ideę jedności Słowian, inicjować, wspierać i rozwijać współpracy na wszelkich szczeblach rządowych i samorządowych

    • Poszerzać wzajemną wiedzę o kulturze i związkach narodów słowiańskich i tradycji cyrylometodejskiej.

    • Kontynuować dzieło świętych braci Cyryla i Metodego

 
Chcemy promować jedność narodów słowiańskich i wśród tej jedności doszukiwać się i budować siłę narodu polskiego. Chcemy akcentować nasze podobieństwa jak również poznawać, to co nas różni i przekuwać różnice w kapitał społeczny. Chcemy razem występować na arenie międzynarodowej, by promować wartości słowiańskie jako równorzędne z wartościami innymi.