Projekt „Boost your life skills”
2 kwietnia 2020
Projekt „Kultura w obiektywie”
2 kwietnia 2020

Projekt „Cyrylometodejskie korzenie Polski i Ukrainy”

realizowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nr Projektu:

UKR2018U0201

 

W okresie od 01 czerwca do 10 września 2018 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizowała projekt Cyrylometodejskie korzenie Polski i Ukrainy sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Cel główny Projektu – nabycie przez polskich i ukraińskich uczestników znajomości zagadnień misji świętych Cyryla i Metodego oraz ich znaczenia dla współczesnej Polski, Ukrainy i Europy.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.06.2018-10.09.2018
Całkowity budżet projektu 82 263,43 PLN
Dofinasowanie 82 263,43 PLN
Wkład własny 0
Beneficjenci Projekt adresowany do 34 uczestników – ludzi młodych z Polski i Ukrainy (interesujących się tematyką z zakresu Tradycji Cyrylometodejskiej, katolicyzmu, prawosławia i grekokatolicyzmu, wspólnych korzeni i historii Narodów Polskiego i Ukraińskiego)
Formy wsparcia W ramach Projektu Uczestnikom udzielane były następujące formy wsparcia:

– zajęcia z historii, tradycji i misji świętych Cyryla i Metodego,

– zajęcia w formie zabawy, śpiewu polsko-ukraińskiego, pisania ikon, zwiedzania czy aktywnego wypoczynku na łonie przyrody w górach czy nad morzem,

– wspólne warsztaty, debaty, gry symulacyjne, praca w małych grupach,

– zwiedzenie muzeów i warsztaty mające na celu poznanie Polaków i Ukraińców, którzy wnieśli duży wkład w historie˛ lokalną i światową