Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i usprawniającego dla mieszkańców powiatu przeworskiego

 

Projekt „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu przeworskiego” 

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Wniosek o dofinansowanie Projektu nr:

RPPK.08.03.00-18-0042/21

W okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu przeworskiego” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla co najmniej 270 mieszkańców powiatu przeworskiego w okresie 2.2022-12.2023 r. poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz świadczenie usług szkoleniowych i doradczych dla ich opiekunów faktycznych.

Adres wypożyczalni Rejony działania
(powiaty)
Pracownik kontaktowy Telefon, mail, godziny otwarcia
Chałupki 109 (Budynek Centrum Integracji Społecznej) Powiat: przeworski Gabriela Pawlak tel. 16 736 26 09
wypozyczalnia@fundacjacim.pl
poniedziałek- piątek w godzinach 7-19
Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.02.2022-31.12.2023
Całkowity budżet projektu 1 034 043,75 zł
Dofinasowanie 976 543,75 zł
Wkład własny 57 500,00 zł
Beneficjenci – 250 osób starszych/ osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj.- osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (do oceny stopnia samodzielności fizycznej stosowana będzie Skala Barthel, pozwalająca na ocenę stanu zdrowia chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób). 

– 20 osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec osób starszych/os. wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Formy wsparcia – wypożyczenie nieodpłatne sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i usprawniającego połączone z instruktażem obsługi

– szkolenia z zakresu pielęgnacji dla opiekunów faktycznych

1. Regulamin rekrutacji i funkcjonowania wypożyczalni
2. Wniosek o użyczenie sprzętu
3. Zaświadczenie od lekarza
4. Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna (jeśli sprzętu nie odbiera osoba korzystająca)
5. Upoważnienie członka rodziny lub opiekuna (jeśli sprzętu nie odbiera osoba korzystająca)