Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i usprawniającego dla mieszkańców powiatu przeworskiego

 

W związku z zakończeniem z dniem 31.12.2023 projektu „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu przeworskiego”, Fundacja Imienia Braci Sołuńskich- Cyryla i Metodego informuje mieszkańców powiatu przeworskiego o dalszej możliwości korzystania i wypożyczania nieodpłatnie sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego.

Adres Wypożyczalni: Chałupki 109,( Budynek Centrum Integracji Społecznej)
Adres e-mal: wypozyczalnia@fundacjacim.pl
Numer telefonu: 16 736 26 09
Godziny otwarcia : wypożyczalnia czynna w
godzinach od 8.00 do 14.00

Sprzęt dostępny w wypożyczalni:
Wózek inwalidzki ręczny,
Wózek inwalidzki XXL
Wózek inwalidzki elektryczny
Balkonik dwukołowy składany
Podpórka trójkołowa
Nebulizator
Poduszki pionizujące dla dzieci i dorosłych
Materac zwykły
Materac przeciwodleżynowy
Miska do mycia głowy z prysznicem
Elektryczne łóżko rehabilitacyjne w obudowie drewnianej
Krzesło prysznicowe
Krzesło toaletowe
Pionizator statyczny dla dorosłych-
Pionizator statyczny dla dzieci
Parapodium dynamiczne dla dorosłych
Parapodium dynamiczne dla dzieci
Koncentrator tlenowy stacjonarny
Koncentrator tlenowy przenośny
Korektor wad postawy
Kule łokciowe dla dzieci
Kule łokciowe
Ssak elektryczny
Wysięgnik do łóżek
Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni
Lampa do terapii światłem spolaryzowanym
Podnośnik transportowy elektryczny
Podnośnik wannowy
Rotor wolnostojący
Rowerek stacjonarny
Stolik przyłóżkowy do karmienia

Dokumenty do pobrania:

formularz wypożyczenie sprzętu od 2024 r. (1)

UPOWAŻNIENIE 2024

 

Projekt „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu przeworskiego” 

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Wniosek o dofinansowanie Projektu nr:

RPPK.08.03.00-18-0042/21

W okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu przeworskiego” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla co najmniej 270 mieszkańców powiatu przeworskiego w okresie 2.2022-12.2023 r. poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz świadczenie usług szkoleniowych i doradczych dla ich opiekunów faktycznych.

Adres wypożyczalni Rejony działania
(powiaty)
Pracownik kontaktowy Telefon, mail, godziny otwarcia
Chałupki 109 (Budynek Centrum Integracji Społecznej) Powiat: przeworski Sandra Gaweł tel. 16 736 26 09
wypozyczalnia@fundacjacim.pl
poniedziałek- piątek w godzinach 7-19
Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.02.2022-31.12.2023
Całkowity budżet projektu 1 034 043,75 zł
Dofinasowanie 976 543,75 zł
Wkład własny 57 500,00 zł
Beneficjenci – 250 osób starszych/ osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj.- osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (do oceny stopnia samodzielności fizycznej stosowana będzie Skala Barthel, pozwalająca na ocenę stanu zdrowia chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób). 

– 20 osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec osób starszych/os. wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Formy wsparcia – wypożyczenie nieodpłatne sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i usprawniającego połączone z instruktażem obsługi

– szkolenia z zakresu pielęgnacji dla opiekunów faktycznych

1. Regulamin rekrutacji i funkcjonowania wypożyczalni
2. Wniosek o użyczenie sprzętu
3. Zaświadczenie od lekarza
4. Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna (jeśli sprzętu nie odbiera osoba korzystająca)
5. Upoważnienie członka rodziny lub opiekuna (jeśli sprzętu nie odbiera osoba korzystająca)