Biznes społeczny i miejski może być przyjemnością!

Akademia Cyfrowych Liderów
1 kwietnia 2020
Projekt „Jestem połączony”
1 kwietnia 2020

 

Projekt „Biznes społeczny i miejski może być przyjemnością!”

realizowany w ramach Programu ERASMUS+

Nr Projektu:

2019-3-PL01-KA105-077720

 

W okresie od 15 stycznia do 14 listopada 2020 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „Biznes społeczny i miejski może być przyjemnością!” współfinasowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+.

 

Celem głównym Projektu jest zorganizowanie treningu dla 45 osób pracujących z młodzieżą z dziewięciu krajów partnerskich. Trening powinien w dostępny sposób przedstawić koncepcję przedsiębiorczości społecznej i miejskiej jako innowacyjnego sposobu rozwiązywania problemów społecznych z wykorzystaniem umiejętności przedsiębiorczych i zabraniem głosu przez młodzież. Jest to próba udzielenia właściwej odpowiedzi na problemy, z jakimi borykają się obecnie młodzi ludzie w całej Europie – wysoki poziom bezrobocia.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 15.01.2020-14.11.2020
Całkowity budżet projektu 34 895,00 EUR
Dofinasowanie 34 895,00  EUR
Wkład własny 0
Beneficjenci 45 osób pracujących z młodzieżą z dziewięciu krajów partnerskich (Polski – 5 osób, Włoch – 5 osób, Czarnogóry – 5 osób, Bułgarii – 5 osób, Rumunii – 5 osób, Turcji – 5 osób, Serbii – 5 osób, Macedonii – 5 osób, Bośni i Hercegowiny – 5 osób)
Formy wsparcia W ramach Projektu Uczestnikom będą udzielane następujące formy wsparcia:

– wzmocnienie pozycji młodych ludzi podnoszących ich poczucie własnej wartości, stymulujących ich kreatywność i poczucie przedsiębiorczości;

– podnoszenie świadomości uczestników na temat kluczowych kompetencji i opracowywanie różnych metod wykorzystywania ich w praktyce w ramach projektów społecznych, opracowywanie i dopasowywanie ich do nowych wymagań programu Erasmus w ich organizacjach;

– pomoc w rozwijaniu współpracy między różnymi organizacjami pochodzącymi z krajów słowiańskich i śródziemnomorskich;

– aktywizacja młodych ludzi do angażowania się w organizacje pozarządowe, działania młodzieżowe oraz na rzecz samorządów, w pojawiające się możliwości międzynarodowe

Pliki do pobrania

Informacje na temat projektu
Formularz do aplikacji