Projekt „Akademia Procesu Berlińskiego”
2 kwietnia 2020
Projekt „Cyrylometodejskie korzenie Polski i Ukrainy”
2 kwietnia 2020

Projekt „Boost your life skills”

realizowany w ramach Programu ERASMUS+

Nr Projektu:

2019-1-PL01-KA105-064413

 

W okresie od 01 maja 2019 roku  do 31 stycznia 2020 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizowała projekt Boost your life skills współfinasowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+.

 

Cel główny Projektu – nauczanie, dzielenie się wiedzą między uczestnikami i kształcenie ich, aby mogli przyswoić i rozwinąć umiejętności skutecznej komunikacji, dzięki którym rozwiną pewność siebie, podniosą motywację i umiejętności przywódcze.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.05.2019-31.01.2020
Całkowity budżet projektu 23 623,00 EUR
Dofinasowanie 23 623,00 EUR
Wkład własny 0
Beneficjenci Projekt adresowany do ludzi młodych z Polski, Kosowa, Serbii, Danii, Albanii, Słowenii, Hiszpanii oraz Chorwacji
Formy wsparcia W ramach Projektu Uczestnikom udzielane następujące formy wsparcia:

– przeszkolenie uczestników do pokonywania oporu w interakcjach komunikacyjnych,

– przeszkolenie uczestników do prowadzenia i kontrolowania każdej przetwarzanej komunikacji,

– przeszkolenie uczestników w zakresie zarządzania jakością i ustalania celów jakości,

– przeszkolenie uczestników w pokonywaniu „złodziei czasu”,

– przeszkolenie uczestników w zakresie radzenia sobie ze stresem,

– podniesienie poziomu pewności siebie, kreatywności i motywacji uczestników,

– przeszkolenie uczestników w zakresie zarządzania zmianami,

– przeszkolenie uczestników w zakresie podejmowania właściwych decyzji,

– umożliwianie uczestnikom rozwijania umiejętności przywódczych, aby skutecznie zarządzać ich organizacjami i prowadzić niezależne życie