Projekt „Działaj młody wolontariuszu!”

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3340″ img_size=”full”][vc_column_text]

Projekt „Działaj młody wolontariuszu!

realizowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nr Projektu:

UKR/2021/U/0043

W okresie od 01 lipca do 20 września 2020 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt Działaj młody wolontariuszu! sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cel główny Projektu – rozwijanie zainteresowań dot. aktywności społecznej młodych ludzi jako ważny kierunek ich samorealizacji oraz podstawa trwałych, istotnych i pożądanych zmian w życiu młodej osoby.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.07.202020-20.09.2020
Całkowity budżet projektu 91 206,78 PLN
Dofinasowanie 91 206,78 PLN
Wkład własny 0
Beneficjenci Projekt adresowany do 40 uczestników – ludzi młodych z Polski i Ukrainy (wolontariuszy zrzeszonych wokół organizacji partnerskich po stronach polskiej i ukraińskiej)
Formy wsparcia W ramach Projektu Uczestnikom udzielane będą następujące formy wsparcia:

– szerzenie wśród młodzieży idei wolontariatu,

– wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,

– promocja wolontariatu, pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży,

– rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych w środowisku międzynarodowym,

– dzielenie się formami i sposobami pracy wolontariackiej, doświadczeniami i pomysłami przy przygotowaniu Polsko-Ukraińskich Festiwali Dobroczynności,

– wykorzystanie możliwości, które daje wolontariat dla edukacji pozaformalnej młodzieży,

– zapoznanie się z service learning jako pracą dla społeczności, która zawsze łączy służbę dla innych ze zdobywaniem wiedzy,

– ukazanie drugiego człowieka jako ogromnej wartości i ukazanie wartości służby innym,

– wytworzenie publikacji-komiksu ”Ściągi wolontariusza” i 15-min. filmu relacjonującego działania projektowe

 

 

 

Pliki