Projekt „Problemy Zdrowia Psychicznego Młodzieży”

Projekt „Międzynarodowe spotkania z przedsiębiorczością II
2 kwietnia 2020
Projekt „Akademia Procesu Berlińskiego”
2 kwietnia 2020

Projekt „Problemy Zdrowia Psychicznego Młodzieży”

realizowany w ramach Programu ERASMUS+

Nr Projektu:

2019-2-PL01-KA105-066136

 

W okresie od 01 września 2019 roku  do 31 maja 2020 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „Problemy Zdrowia Psychicznego Młodzieży” współfinasowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+.

 

Celem głównym projektu jest wymiana młodzieży, która chce poszerzać swoją wiedzę na temat zdrowia psychicznego, realizować swoje cele i odnaleźć poczucie własnej wartości. Poprzez uczestnictwo młodzież będzie miała okazję odnaleźć się w dorosłym życiu w które wkracza, uświadomić sobie problemy psychiczne współczesnego świata, budować samoocenę, uczyć poprawnych nawyków żywieniowych. Uczestnicy będą rozwijać pewność siebie, podnosić motywację i umiejętności przywódcze, rozmawiać o podłożach problemów zdrowia psychicznego w ich krajach – o cechach wspólnych i różnicach.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.09.2019-31.05.2020
Całkowity budżet projektu 24 800,00 EUR
Dofinasowanie 24 800,00 EUR
Wkład własny 0
Beneficjenci Projekt jest adresowany do młodzieży w wieku od 23 do 29 lat pochodzącej z pięciu krajów (Polski, Kosowa, Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny) o zróżnicowanym podłożu kulturowym. To ludzie ambitni, często z kompleksami, jednak chcący poszerzać swoją widzę, poprawić samoocenę i nawiązywać nowe znajomości
Formy wsparcia W ramach Projektu Uczestnikom będą udzielane następujące formy wsparcia:

– przeszkolenie uczestników jak radzić sobie ze stresem,

– przeszkolenie uczestników w zakresie podstawowych umiejętności interpersonalnych,

– przeszkolenie uczestników jak poprawiać samoocenę,

– przeszkolenie uczestników z poczucia własnej wartości,

– przeszkolenie uczestników w zakresie zdrowego odżywiania i zaburzeń w odżywianiu,

– podniesienie kreatywności, pewności siebie i motywacji uczestników,

– edukacja uczestników na temat podstawowego problemu psychicznego – depresji

[FinalTilesGallery id=’2′]

 
 
 

https://www.radio.rzeszow.pl/audycje/26514/fundacja-z-przemysla-laczy-polakow-z-mieszkancami-balkanow