Projekt „Jestem połączony”
1 kwietnia 2020
DIG IN Promoting youth entrepreneurship to foster NEETs social & work inclusion, using digital youth work and collaborative techniques
1 kwietnia 2020

 

Projekt „Jesteśmy ludźmi” („We are the People”)

realizowany w ramach Programu ERASMUS+

Nr Projektu:

2019-3-PL01-KA105-077630

 

W okresie od 15 kwietnia do 14 grudnia 2020 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „Jesteśmy ludźmi” („We are the People”) współfinasowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+.

 

Celem głównym projektu jest poszanowanie różnic religijnych i kulturowych, wzywając uczestników nie tylko do dzielenia się własnymi przekonaniami, ale także do zrozumienia i uszanowania przekonań innych osób. W projekcie zostanie podkreślona różnorodność religijna uczestników, którzy będą reprezentować najbardziej szanowane religię (chrześcijanie – prawosławni, katolicy i muzułmanie), a także ateiści i agnostycy.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 15.04.2020-14.12.2020
Całkowity budżet projektu 23 180,00 EUR
Dofinasowanie 23 180,00 EUR
Wkład własny 0
Beneficjenci Młodzież w ilości 44 osób z krajów partnerskich (Polski – 7 osób, Serbii – 6 osób, Chorwacji – 6 osób, Hiszpanii – 5 osób, Grecji – 5 osób, Włoch – 5 osób, Turcji – 5 osób oraz Cypru – 5 osób)
Formy wsparcia W ramach Projektu Uczestnikom będą udzielane następujące formy wsparcia:

–  poszerzenie wiedzy o stylach komunikacyjnych panujących w różnych krajach i kulturach;

– szkolenia z zakresu ochrony praw człowieka;

– analiza uprzedzeń i mowy nienawiści dot. niektórych grup;

– dyskusja dot. wytycznych interakcji w wielokulturowym i wielowyznaniowym otoczeniu;

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania dyskursów dyskryminujących;

– rozwijanie tolerancji i hamowanie uprzedzeń w celu wzmocnienia obywatelstwa europejskiego;

– podnoszenie wrażliwości międzykulturowej uczestników poprzez zgłębianie zasad konstruktywnego dialogu między religiami

Pliki do pobrania

Informacje na temat projektu
Formularz do aplikacji