Projekt „Usługi opiekuńcze w Budach Głogowskich”

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/tomgraph/domains/fundacjacim.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1506 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/tomgraph/domains/fundacjacim.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1511
Projekt „Migracja – problem czy szansa?”
17 lipca 2023
Pokaż wszystkie

Projekt „Usługi opiekuńcze w Budach Głogowskich”

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/tomgraph/domains/fundacjacim.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1506 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/tomgraph/domains/fundacjacim.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1511

 

Projekt „Usługi opiekuńcze w Budach Głogowskich”
realizowany w ramach
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
Priorytet 7 Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian
Działanie 7.18.- Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej
Wniosek o dofinansowanie Projektu nr:FEPK.07.18-IP.01-0105/23

W okresie od 1 maja 2024 roku do 31 października 2026 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich –
Cyryla i Metodego będzie realizowała projekt „Usługi opiekuńcze w Budach Głogowskich”
współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz wzrost
aktywności społecznej, intelektualnej i fizycznej usług opiekuńczych w formie Dziennego Domu
Pomocy dla 20 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i dla 24 osób
potrzebujących wsparcia w formie usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania. Dla
osób zamieszkujących teren powiatu rzeszowskiego ( województwo podkarpackie) poprzez
utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Budach Głogowskich w okresie 01.06.2024 r.–31.10.2026 r..

 

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.05.2024-31.10.2026
Całkowity budżet projektu 3 938 324,50 zł
Dofinasowanie 3 735 759,50 zł
Wkład własny 202 565,00 zł
Beneficjenci Projekt kierowany jest do 20 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy i realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 24 osób (w tym ON ) z terenu gminy Głogów Małopolski, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki/wsparcia
Formy wsparcia – zaspokajanie potrzeb życiowychm.in poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego
spędzania czasu
– usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne , w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
– zapewnienie dwóch posiłków dziennie
– udział w zajęciach aktywizujących
– udział w społecznej aktywizacji poprzez organizowanie wyjazdów do kina, teatru
– dostęp do prasy, książek, środków przekazu, nowych technologii, Internetu
– wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych
– usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez Opiekunów dziennych

 

 

 

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/tomgraph/domains/fundacjacim.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 281 Marek Pankiewicz

Komentarze są wyłączone.