Projekt „Natura i kultura”

 

Projekt „Natura i kultura”

realizowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nr Projektu:

UKR/2020/W/0015

 

W okresie od 23 lipca do 31 października 2020 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt Natura i kultura sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Cel główny Projektu – podniesienie poziomu wiedzy UP na temat dziedzictwa kulturowego i ochrony środowiska.

 

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 23.07.202020-31.10.2020
Całkowity budżet projektu 45 440,27 PLN
Dofinasowanie 45 440,27 PLN
Wkład własny 0
Beneficjenci Projekt adresowany do 40 uczestników – ludzi młodych z Polski i Ukrainy (interesujących się walorami przyrodniczymi Karpat i nabytkami kultury po stronach polskiej i ukraińskiej)
Formy wsparcia W ramach Projektu Uczestnikom udzielane będą następujące formy wsparcia:

– zapoznanie młodzieży z zagadnieniami form ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego na terenach których żyją,

– właściwe kształtowanie postaw młodzieży wobec środowiska naturalnego i kultury,

– poznanie wartości kulturowych i przyrodniczych, które mają do zaoferowania tereny, z których pochodzą Partnerzy, oraz jak można je wykorzystać w promocji swoich regionów i krajów