Projekt „Międzynarodowe spotkania z przedsiębiorczością II

DIG IN Promoting youth entrepreneurship to foster NEETs social & work inclusion, using digital youth work and collaborative techniques
1 kwietnia 2020
Projekt „Problemy Zdrowia Psychicznego Młodzieży”
2 kwietnia 2020

Projekt „Międzynarodowe spotkania z przedsiębiorczością II”

realizowany w ramach Programu ERASMUS+

Nr Projektu:

2018-3-PL01-KA205-061182

W okresie od 01 maja 2019 roku  do 31 lipca 2020 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „Międzynarodowe spotkania z przedsiębiorczością II” współfinasowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+.

 

Celem głównym projektu jest budowanie w młodych ludziach postaw przedsiębiorczych uwzględniających dobro społeczne oraz wyposażenie uczestników projektu w kompetencje wzmacniające ich pozycję na międzynarodowym rynku pracy. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez młodzież problemy, tj. niedostateczna edukacja z zakresu szeroko pojętych kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz współpracy międzynarodowej, zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych, jak i na studiach.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.05.2019-31.07.2020
Całkowity budżet projektu 98 250,00 EUR
Dofinasowanie 98 250,00 EUR
Wkład własny 0
Beneficjenci Projekt jest adresowany do ludzi młodych od 18 do 30 roku życia z Polski, Kosowa, Serbii, Chorwacji, Włoch i Hiszpanii – są to młodzi, perspektywiczni liderzy opinii publicznej w swoich krajach, mający na uwadze wspólne dobro płynące z przynależności do struktur europejskich
Formy wsparcia W ramach Projektu Uczestnikom będą udzielane następujące formy wsparcia:

– poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień ekonomii społecznej,

– warsztaty tematyczne zgodnie z wskazanymi przez młodzież obszarami problemowymi,

– integracja oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy młodzieżą polską, kosowską, chorwacką, włoską i hiszpańską,

– organizacja wspólnych spotkań z przedsiębiorcami oraz przedstawienie dobrych praktyk przedsiębiorstw ekonomii społecznej,

– krzewienie idei wolnorynkowych opartych na odpowiedzialności społecznej biznesu,

– budowanie więzi między obywatelami Unii Europejskiej i zapobieganie nacjonalizmom