Projekt „Cyrylometodejskie korzenie Polski i Ukrainy”
2 kwietnia 2020
Projekt „Akademia Aktywnego Seniora”
9 września 2020

 

Projekt „Kultura w obiektywie”

realizowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nr Projektu:

UKR/2019/U/0124

 

W okresie od 19 czerwca do 24 września 2019 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizowała projekt Kultura w obiektywie sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Cel główny Projektu – nabycie przez polskich i ukraińskich uczestników podstawowych umiejętności świadomego patrzenia na świat przez obiektyw, (fotografia artystyczna i fotografia użytkowa) oraz wspólne przygotowanie materiałów do publikacji i wystawy fotograficznej.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 19.06.2019-24.09.2019
Całkowity budżet projektu 104 479,94 PLN
Dofinasowanie 104 479,94 PLN
Wkład własny 0
Beneficjenci Projekt adresowany do 40 uczestników – ludzi młodych z Polski i Ukrainy (amatorów fotografii, którzy bardzo chcieli poznać podstawy z tej dziedziny)
Formy wsparcia W ramach Projektu Uczestnikom udzielane następujące formy wsparcia:

– poznanie przez fotografię nowych sposobów tworzenia świata, artystycznego i społecznego dialogu z otaczającą rzeczywistością,

– nawiązanie nowych znajomości międzynarodowych jako okazję do kształtowania prawidłowych relacji interpersonalnych z partnerami z zagranicy,

– warsztaty doskonalące wiedzę z zakresu komunikacji z drugim człowiekiem,

– możliwość poznania nowych miejsc, środowisk, kultury i ludzi,

– zajęcia w trakcie warsztatów z kompetencji miękkich prowadzone w oparciu o program profilaktyczny dla młodzieży ” Jak żyć z ludźmi”