Biznes społeczny i miejski może być przyjemnością!
1 kwietnia 2020
„Jesteśmy ludźmi”
1 kwietnia 2020

 

Projekt „Jestem połączony” („I am connected”)

realizowany w ramach Programu ERASMUS+

Nr Projektu:

2019-3-PL01-KA105-077802

 

W okresie od 15 kwietnia 2020 roku  do 14 lutego 2021 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „Jestem połączony” („I am connected”) współfinasowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+.

 

Celem głównym projektu jest skupienie się na nowym wymiarze aktywnego obywatelstwa – obywatelstwie internetowym. Tematem przewodnim Projektu będzie koncepcja obywatelstwa cyfrowego, która pomoże młodym ludziom i osobom pracującym z młodzieżą zrozumieć, co młodzież powinna wiedzieć, aby właściwie korzystać z technologii. Obywatelstwo cyfrowe w tym przypadku to normy właściwego, odpowiedzialnego korzystania z technologii, przede wszystkim narzędzi internetowych i mediów społecznościowych.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 15.04.2020-14.02.2021
Całkowity budżet projektu 26 145,00 EUR
Dofinasowanie 26 145,00 EUR
Wkład własny 0
Beneficjenci Młodzież w ilości 45 osób z krajów partnerskich (Polski – 8 osób, Serbii – 7 osób, Chorwacji – 6 osób, Hiszpanii – 6 osób, Grecji – 6 osób, Włoch – 6 osób oraz Cypru – 6 osób)
Formy wsparcia W ramach Projektu Uczestnikom będą udzielane następujące formy wsparcia:

–  edukowanie w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych i promowania wśród młodzieży odpowiedzialności społecznej;

– promowanie pozycji odpowiedzialnego i aktywnego obywatelstwa europejskiego oraz koncepcji społecznej odpowiedzialności w Internecie;

– wsparcie młodych ludzi w kształtowaniu demokratycznych procesów w Internecie;

– praktyczne wykorzystanie narzędzi i środków do zwalczania rasizmu i dyskryminacji w Internecie;

– promowanie i identyfikowanie wśród uczestników odpowiednich środków bezpieczeństwa osobistego, społecznego i zawodowego w Internecie;

– rozwijanie kreatywności i umiejętności korzystania z Internetu;

– opracowanie i testowanie narzędzi wizualnych w celu promowania społecznej odpowiedzialności i bezpieczeństwa w Internecie

Pliki do pobrania

Informacje na temat projektu
Formularz do aplikacji