Projekt „Problemy Zdrowia Psychicznego Młodzieży”
2 kwietnia 2020
Projekt „Boost your life skills”
2 kwietnia 2020

Projekt „Akademia Procesu Berlińskiego”

realizowany w ramach Programu ERASMUS+

Nr Projektu:

2019-2-PL01-KA205-066340

 

W okresie od 30 października 2019 roku do 29 listopada 2021 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt Akademia Procesu Berlińskiego współfinasowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+.

 

Celem głównym Projektu jest budowanie w młodych ludziach postawy otwartości i wzmacniania ich umiejętności do efektywnego uczestniczenia w życiu społecznym oraz ich organizacji pozarządowych. W ramach Projektu przewidziana jest wymiana dobrych praktyk związanych z działalnością kadry organizacji uczestniczących w Projekcie oraz nabycie przez młodych uczestników wiedzy z zakresu specjalistycznego języka angielskiego, znajomości Procesu Berlińskiego, kompetencji cyfrowych, zdobycie umiejętności potrzebnych do zarządzania w międzynarodowej organizacji pozarządowej oraz aktywne włączenie w społeczeństwo międzynarodowe.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 30.10.2019-29.11.2021
Całkowity budżet projektu 100 664,00 EUR
Dofinasowanie 100 664,00 EUR
Wkład własny 0
Beneficjenci W trakcie spotkań projektowych uczestniczyć będzie średnio po 2 przedstawicieli kadr zarządzających i liderów młodzieżowych organizacji partnerskich i koordynatora, natomiast w trakcie działań związanych z uczeniem się nie więcej niż po 5 uczestników plus opiekun z każdej ze stron (Polski, Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny)
Formy wsparcia W ramach Projektu Uczestnikom będą udzielane następujące formy wsparcia:

– poszerzenie wiedzy z zarządzania w międzynarodowej organizacji pozarządowej,

– zwiększenie szans na rynku pracy przez uczestników Projektu,

– zwiększenie kompetencji społecznych uczestników Projektu potrzebnych do bycia liderem w swojej społeczności,

– upowszechnianie wartości europejskich korzystając z możliwości niesionych przez Proces Berliński,

– podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników Projektu,

– pomoc w aktywnym włączeniu młodzieży w społeczeństwo międzynarodowe