Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty na zakwaterowanie (2 doby hotelowe), wyżywienie (2 posiłki) dla 32 osób (64 osobo/dób) w terminie 24-26 sierpnia 2022 dla seniorów pod czas ich wyjazdu do Warszawy w ramach realizacji projektu pn. „ Wesołe jest życie staruszka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Wniosek o dofinansowanie Projektu nr RPPK.08.03.00-18-0085/19.

Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty na zakwaterowanie (9 dób hotelowych), wyżywienie 3 posiłki/dziennie (śniadanie, obiad i kolacja) dla 43 osób o zróżnicowanych potrzebach żywieniowych (diety wegańśka, wegetariańska, bezglutenowa), 387 osobo/dób w terminie 04-13 sierpnia 2022 w miejscowości Budy Głogowskie (woj.podkarpackie) dla młodzieży wraz z ich opiekunami pod czas działań projektowych w ramach realizacji projektu pn. „Operacja Ekologiczna aktywizacja” realizowanego w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Umowa o dofinansowanie Projektu nr UKR/2022/U/0027.

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty na zakwaterowanie (2 doby hotelowe), wyżywienie (2 posiłki: śniadanie i obiadokolacja) dla 32 osób (64 osobo/dób) w terminie 24-26 sierpnia 2022 (budynki/pokoje dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych) dla seniorów pod czas ich wyjazdu do Warszawy w ramach realizacji projektu pn. „ Wesołe jest życie staruszka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Wniosek o dofinansowanie Projektu nr RPPK.08.03.00-18-0085/19.

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do złożenia oferty na zakwaterowanie (2 doby hotelowe), wyżywienie (3 posiłki) dla 32 osób (64 osobo/dób) w terminie 21-23 czerwca 2022 (budynki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych) dla seniorów pod czas ich wyjazdu do Rajskiego (Podkarpacie) w ramach realizacji projektu pn. „ Wesołe jest życie staruszka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Wniosek o dofinansowanie Projektu nr RPPK.08.03.00-18-0085/19.

 

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do składania ofert na na zakwaterowanie,
wyżywienie (3 posiłki + 2 przerwy kawowe dziennie) na 1735 osobo/dób
oraz udostępnienie sal szkoleniowych wyposażonych we flipchart,
projektor, dostęp do Internetu i drukarki (budynki dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych) w ramach szkoleń na potrzeby realizacji
projektów pn. „Social and Urban Business May be a Treasure!”, „Academy
of Digital Leaders”, „I am connected”, „We are The People”.