Cyrylometodejskie korzenie kultury Polskiej i Ukraińskiej

Erasmus+
27 stycznia 2019

Projekt „Cyrylometodejskie korzenie Polski i Ukrainy” obejmuje organizację 2 spotkań młodzieżowych dla 17 osób z Polski i 17 z Ukrainy wraz z ich opiekunami trwających po 7 dni. Działania zaplanowane w projekcie ukierunkowano na nabycie przez Uczestników znajomości zagadnień misji świętych Cyryla i Metodego i ich znaczenia dla współczesnej Polski, Ukrainy i Europy. Po stronie polskiej wolontariusze zebrani przy Fundacji im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego z woj. podkarpackiego, natomiast ze strony ukraińskiej będzie to młodzież zaangażowana w wolontariat. Uczestnicy zostaną podzieleni na 2 grupy, 17os, zajęcia odbywać się będą równolegle.