Projekt stażowy dla mężczyzn powyżej 30 roku życia
31 października 2017

 


Jedność z poszanowaniem różnorodności – promocja aktywności osób starszych i młodzieży

 

Celem zadania publicznego było zwiększenie aktywności obywatelskiej wśród seniorów i młodzieży, poprzez umożliwienie im udziału w warsztatowych spotkaniach poruszających tematykę różnorodności kulturowej oraz poszerzających ich znajomość języków obcych, a dodatkowo promujących międzypokoleniową wymianę doświadczeń.

Cel został osiągnięty do 31 grudnia 2021 r. Działania skierowane były zarówno do osób starszych, jak i młodzieży. W ramach zadania publicznego zaplanowano następujące działania:

  •  Organizacja spotkań tematycznych (zajęcia ukierunkowane na promocję różnorodności kulturowej, szczególnie w odniesieniu do kultury ukraińskiej)
  • Promocja i integracja (drużynowy konkurs wiedzy). Zaplanowane działania stanowią proces w ramach, którego uczestnicy nie tylko nabywają wiedzę, ale i mają możliwość praktycznego jej wykorzystania (konkursy).

Podsumowując, w wyniku realizacji zadania publicznego obywatele nie tylko nabędą dodatkową wiedzę, ale i zwiększą swoją aktywność.

 

Pliki:

Plakat.pdf