DIG IN Promoting youth entrepreneurship to foster NEETs social & work inclusion, using digital youth work and collaborative techniques

„Jesteśmy ludźmi”
1 kwietnia 2020
Projekt „Międzynarodowe spotkania z przedsiębiorczością II
2 kwietnia 2020

Projekt „DIG IN Promoting youth entrepreneurship to foster NEETs social & work inclusion, using digital youth work and collaborative techniques”

realizowany w ramach Programu ERASMUS+

Nr Projektu:

2019-3-PL01-KA205-077693

W okresie od 15 kwietnia 2020 roku  do 14 lutego 2022 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „DIG IN Promoting youth entrepreneurship to foster NEETs social & work inclusion, using digital youth work and collaborative techniques” współfinasowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+.

Celem głównym projektu jest promowanie angażowania, włączenia i wzmacniania pozycji młodych ludzi poprzez wspieranie nauczycieli i integrację społeczną. W rezultacie realizacji projektu zostaną zaoferowane nowe narzędzia do wspierania i angażowania młodzieży NEET (poprzez ICT i mentoring cyfrowy) oraz rozwój osobisty (z wykorzystaniem uczenia się opartego na współpracy i nawiązywaniu kontaktów) w celu zwiększenia ich możliwości zatrudnienia i włączenia społecznego.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 15.04.2020-14.02.2022
Całkowity budżet projektu 204 335,00 EUR
Dofinasowanie 204 335,00 EUR
Wkład własny 0
Beneficjenci W Projekcie przewidziany jest udział kilku kategorii Uczestników:

– 20 edukatorów spośród stałych pracowników organizacji partnerskich,

– 250 osób NEET w wieku 19-30 lat dla uczestnictwa w zajęciach on-line,

– 100 osób NEET w wieku 19-30 lat dla uczestnictwa w warsztatach,

– 40 mentorów (pracownicy młodzieżowi, trenerzy, instruktorzy, specjaliści HR należące do organizacji Partnerów, podmioty pracujące z grupami docelowymi i powiązane z Partnerami projektu lub pochodzące od dowolnego Partnera inne odpowiednie lokalne zainteresowane strony)

Formy wsparcia W ramach Projektu Uczestnikom będą udzielane następujące formy wsparcia:

– zaoferowana nowa strategia OUTREACH, która wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne i nowe media w celu zwiększenia zdolności organizacji pozarządowych i stowarzyszeń młodzieżowych do osiągania, angażowania i motywowania młodzieży NEET,

– przygotowanie przestrzeni współpracy naukowej, w której młodzież NEET może stworzyć nowe możliwości dla siebie i nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, jednocześnie zwiększając ich szanse na zatrudnienie i umiejętności przedsiębiorcze,

– działania indywidualne i grupowe w Internecie i poza nim umożliwią nabycie umiejętności życiowych i podstawowej wiedzy w celu dokonywania świadomych wyborów dotyczących dalszego kształcenia, szkolenia, zatrudnienia, a przede wszystkim uczestnictwa obywatelskiego, umożliwią przezwyciężenie barier uczestnictwa w różnych sferach życia