3 kwietnia 2022

Projekt „Improved Employability through circular economy education for Adults”

Projekt „Improved Employability through circular economy education for Adults” realizowany w ramach Programu ERASMUS+ Nr Projektu: 2021-1-PL01-KA220-ADU-000026797 W okresie od 1 lutego 2022 roku  do 31 […]