Projekt „Międzynarodowe spotkania z przedsiębiorczością”

Projekt „Akademia Procesu Berlińskiego”
2 kwietnia 2020
Projekt „Boost your life skills”
2 kwietnia 2020

Projekt „Międzynarodowe spotkania z przedsiębiorczością”

realizowany w ramach Programu ERASMUS+

Nr Projektu:

2018-1-PL01-KA205-050432

W okresie od 19 sierpnia 2018 roku  do 18 czerwca 2019 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizowała projekt „Międzynarodowe spotkania z przedsiębiorczością” współfinasowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+.

Cel główny Projektu – promowanie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i społecznej przedsiębiorczości wśród osób młodych. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez młodzież problemy, tj. niedostateczna edukacja z zakresu szeroko pojętych kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz współpracy międzynarodowej, zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych, jak i na studiach.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 19.08.2018-18.06.2019
Całkowity budżet projektu 40 654,00 EUR
Dofinasowanie 40 654,00 EUR
Wkład własny 0
Beneficjenci Projekt adresowany do ludzi młodych od 18 do 30 roku życia z Polski, Kosowa i Chorwacji. Są to młodzi perspektywiczni liderzy opinii publicznych w swoich krajach mający na uwadze wspólne dobro płynące z przynależności do struktur europejskich
Formy wsparcia W ramach Projektu Uczestnikom udzielane następujące formy wsparcia:

– pomoc w uczeniu się specjalistycznego słownictwa w języku angielskim,

– spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami w krajach partnerów,

– przybliżenie zagadnień związanych z ekonomią społeczną,

– nabycie kompetencji z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych, wyszukiwania ofert pracy,

– prowadzenie dialogu międzynarodowego,

– poznanie wzajemnej kultury, kuchni, przełamanie wzajemnych stereotypów,

– wymiana dobrych praktyk pomiędzy młodzieżą polską, kosowską i chorwacką