FUNDACJA IMIENIA BRACI SOŁUŃSKICH – CYRYLA I METODEGO

NIP: 7922300599
REGON: 368510865
KRS: 0000699388
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Tel: +48 730 666 739
Email: 
biuro@fundacjacim.pl
Konto bankowe: BANK PEKAO 61 1240 2571 1111 0010  7614 3242
BIC/SWIFT: PKOP PL PW

Edytuj