Cyrylometodejskie korzenie kultury Polskiej i Ukraińskiej

 

Projekt “Cyrylometodejskie korzenie Polski i Ukrainy” obejmuje organizację 2 spotkań młodzieżowych dla 17 osób z Polski i 17 z Ukrainy wraz z ich opiekunami trwających po 7 dni. Działania zaplanowane w projekcie ukierunkowano na nabycie przez Uczestników znajomości zagadnień misji świętych Cyryla i Metodego i ich znaczenia dla współczesnej Polski, Ukrainy i Europy. Po stronie polskiej wolontariusze zebrani przy Fundacji im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego z woj. podkarpackiego, natomiast ze strony ukraińskiej będzie to młodzież zaangażowana w wolontariat. Uczestnicy zostaną podzieleni na 2 grupy, 17os, zajęcia odbywać się będą równolegle.

1. spotkanie: zostaną poruszone m.in zagadnienia: Misja św. Cyryla i Metodego, ikonopisarstwo, pismo i język Słowian, religie Polaków i Ukraińców, śpiew ukraiński i polski, historia Polski i Ukrainy, kuchnia polska, cerkwie i kościoły Bieszczad oraz Ukrainy Odeskiej.

2.spotkanie m.in: przezwyciężanie uprzedzeń, wspólne szanse współpracy, kuchnia ukraińska, Odessa miastem wschodnim i zachodnim, trudne momenty w historii polsko-ukraińskiej, słynni Polacy i Ukraińcy, nowoczesne podejście do patriotyzmu, antyczne korzenie osadnictwa na Ukrainie.