22 marca 2020

Wesołe jest życie staruszka

Projekt „Wesołe jest życie staruszka” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług […]
1 kwietnia 2020

Projekt „Mobilne usługi w Gminie Zarzecze”

Projekt „Mobilne usługi w Gminie Zarzecze” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do […]
1 kwietnia 2020

Akademia Cyfrowych Liderów

Projekt „Akademia Cyfrowych Liderów”realizowany w ramach Programu ERASMUS+ Nr Projektu: 2019-3-PL01-KA105-077747 W okresie od 15 kwietnia do 14 grudnia 2020 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla […]
1 kwietnia 2020

Biznes społeczny i miejski może być przyjemnością!

Projekt „Biznes społeczny i miejski może być przyjemnością!” realizowany w ramach Programu ERASMUS+ Nr Projektu: 2019-3-PL01-KA105-077720W okresie od 15 stycznia do 14 listopada 2020 roku Fundacja imienia […]