16 grudnia 2022

Mobilne Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk

  Projekt „Mobilne Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie […]
14 grudnia 2022

Projekt „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w mieście Przeworsk”

Projekt „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w mieście Przeworsk” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie […]
3 kwietnia 2022

Projekt „Improved Employability through circular economy education for Adults”

Projekt „Improved Employability through circular economy education for Adults” realizowany w ramach Programu ERASMUS+ Nr Projektu: 2021-1-PL01-KA220-ADU-000026797 W okresie od 1 lutego 2022 roku  do 31 […]