1 kwietnia 2020

Projekt „Mobilne usługi w Gminie Zarzecze”

  Projekt „Mobilne usługi w Gminie Zarzecze” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu […]